260 E May St

Elmhurst

05/24/2015 02:00 PM

$819,000

285 N Highland Ave

Elmhurst

05/24/2015 01:00 PM

$239,900

 

384 S Sunnyside Ave

Elmhurst

05/23/2015 11:00 AM

$264,900

 

384 S Sunnyside Ave

Elmhurst

05/24/2015 10:30 AM

$264,900

 

307 E Butterfield Rd

Elmhurst

05/24/2015 01:00 PM

$269,000

 

567 S Swain Ave

Elmhurst

05/23/2015 01:00 PM

$369,900

 

197 W Butterfield Rd

Elmhurst

05/24/2015 01:00 PM

$395,000

 

 

777 N Michigan St

Elmhurst

05/24/2015 12:00 PM

$700,000

 

699 S Washington St

Elmhurst

05/24/2015 02:00 PM

$769,900

 

423 E Third St

Elmhurst

05/24/2015 02:00 PM

$865,000

 

294 W Winthrop Ave

Elmhurst

05/24/2015 01:00 PM

$879,000

 

320 E Church St

Elmhurst

05/23/2015 01:00 PM

$929,000

 

320 E Church St

Elmhurst

05/24/2015 12:00 PM

$929,000

 

373 E Laurel Ave

Elmhurst

05/24/2015 12:00 AM

$1,199,000

 

225 S Kenmore Ave

Elmhurst

05/23/2015 10:00 AM

$1,450,000